Hieronder mijn levensloop in ‘verhaalvorm’. Voor een beknopte, chronologische beschrijving kunt u terecht op mijn LinkedIn-pagina.

Na een baan in het bedrijfsleven kreeg ik op 20-jarige leeftijd de ambitie om mijn bevoegdheid te behalen tot docent werktuigbouwkunde. Tijdens die studie kreeg ik reeds de mogelijkheid om te starten als docent op de Chr. techn. school De Sleutel in Wijk en Aalburg. Na 3 jaar ben ik overgestapt naar de Chr. techn. school in Zwijndrecht. Uiteindelijk mocht een wens in vervulling gaan en werd ik, als Zeeuw onder de Zeeuwen docent op de toenmalige Rehobothschool in Krabbendijke; nu het Calvijn College.

Op het Calvijn College mocht ik vanaf 1987 meehelpen om de VMBO-afdeling aan die school op te starten en uit te bouwen. Naast docent techniek en verzorging in de onderbouw en docent metaaltechniek in de bovenbouw was ik ook decaan. Daarnaast heb ik voor het Calvijn College de poot contractactiviteiten opgezet onder de naam STADO. Binnen STADO werden diverse cursussen en trainingen gegeven met name voor het bedrijfsleven. De relatie met het Calvijn College heeft 13 jaar geduurd. 

Wat mij sterk stimuleerde om een volgende stap in mijn carrière te zetten, was het leiden van het project LOB wat staat voor loopbaanorientatie en -begeleiding. Op alle afdelingen van het Calvijn College werd dit in de onderbouw ingevoerd. Ik was duidelijk toe aan iets anders.

In 1997 ging opnieuw een wens in vervulling: onderwijsadviseur/projectmanager bij het toenmalig DGS (Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs), later Driestar educatief in Ridderkerk. In die functie heb ik leiding gegeven aan diverse projecten voor het reformatorisch samenwerkingsverband van alle ref. VO-scholen in ons land. Het samenwerkingsverband had tot taak het onderwijs zodanig in te richten, dat leerlingen met een pedagogische/didactische zorgbehoefte de zorg zouden krijgen die ze nodig hadden. Dit heeft geleid tot de opzet van het praktijk- en leerwegondersteunend onderwijs en de rebound- en clustervoorzieningen zoals de VO-scholen die nu kennen.

Een boeiend project in de DGS-periode was een project voor het Hoornbeeckcollege in Amersfoort. Er was de ambitie om voor alle locaties te komen tot een betere aansluiting VMBO en MBO.

Tijdens het werk voor het samenwerkingsverband kreeg ik te maken met de activiteiten van de toenmalige stichting Overstap begeleid werken. Een stichting die zich in zette voor het begeleiden naar en op het werk van oud leerlingen uit SVO-MLK, later het praktijkonderwijs. De activiteiten werden overgenomen door het samenwerkingsverband. Als projectmanager van het samenwerkingsverband mocht ik een bijdrage leveren aan de uitbouw van de Overstap activiteiten. Het heeft geleid tot de oprichting van de huidige organisatie Talenta in 2006. Toen een organisatie met 4 medewerkers en ruim 20 vrijwilligers; in 2013 ongeveer 50 medewerkers en 8 vrijwilligers. Vanaf 2006 heb ik als directeur leiding gegeven aan Talenta tot 1 maart 2013.

In maart 2013 ging een paar jaar oude wens in vervulling: medeburgers helpen in hun persoonlijke omstandigheden. Daarnaast projecten aansturen en interimmanagement voor bedrijven en instellingen. En per 2014 een geheel nieuw terrein: toezichthouder bij een zorginstelling.

Tijdens deze loopbaan zijn er diverse trainingen en opleidingen gevolgd. Nog steeds hou ik de kennis op peil en breid ik ze uit door studie. De belangrijkste voor mijn werk op dit moment zijn:

 • Studie bij de Open Universiteit t.w. de modules:
  • Sociologie
  • Inleiding in de psychologie
  • Sociale psychologie
  • Intelligentie en sociale competentie
  • Onderwijskundig ontwerpen
  • Statistiek
  • Tekst en effect
  • Beleidsnota’s
  • Organisatie en management
  • Klinische psychologie; persoonlijkheidstheorieen en psychopathologie
  • Klinische psychologie; diagnostiek en therapie
  • Klinische neuropsychologie
 • Trainingen door diverse instituten
  • Presenteren
  • Projectmatig werken (o.a.Twijnstra)
  • Coaching(organisatie, team, personal, competentie: Marijke Lingsma)
  • Ontwikkelings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Loopbaanorientatie en -begeleiding
  • RET/CGT/Mindfulness


Minstens zo belangrijk zijn de leerervaringen die zijn opgedaan tijdens mijn loopbaan! In die zin ben ik deels ook een autodidact ofwel “ervaringsdeskundige”.

U kunt op onderstaande link klikken voor informatie over mijn opleiding en loopbaan zoals dat staat beschreven op mijn LinkedIn-profiel. Ook treft u daar referenties aan. Daarvoor is het nodig dat u onderaan die pagina op LinkedIn klikt op ‘volledig profiel weergeven’.