U kampt met ziekte of verlof van een teamleider of manager? Of er is een andere reden waarom u voor een bepaalde periode behoefte heeft aan een leidinggevende? Ik ben voor de door u gewenste periode beschikbaar.

Persoonlijk geef ik leiding vanuit het perspectief van ‘dienend leiderschap’. Daarbij worden medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd om hun kennis en ervaring maximaal in te brengen, om de gestelde doelen en resultaten te behalen. De wijze waarop dit invulling krijgt is afhankelijk van diverse factoren, die kenmerkend zijn voor uw organisatie. Tijdens een gesprek kunnen we hierop ingaan.

Ook de combinatie van interim-management en coaching van de leidinggevende is goed uitvoerbaar. We gaan aan de slag om de gewenste stijl van leidinggeven te realiseren.

Graag zie ik uw uitnodiging voor een vrijblijvend gesprek, waarin we nagaan hoe we uw probleem kunnen oplossen.