U heeft een idee en wil nagaan of dit realiseerbaar is. Als u alle aspecten goed kunt overzien en er zijn niet al teveel risico’s en bedreigingen, dan realiseert u uw idee binnen korte tijd in eigen beheer.

Het wordt echter anders als tijd ontbreekt. Of als er veel onduidelijk is, of als er meerdere partijen bij de uitwerking en de realisatie betrokken moeten worden. De risico’s en bedreigingen nemen dan toe. Soms belanden initiatieven alsnog in de prullenbak terwijl er al veel in geinvesteerd is.

Dit kan vaak worden voorkomen door tijdig te kiezen voor een projectmatige aanpak. Mijn aanpak is volgens het model van het creatief projectmatig werken. U bent de opdrachtgever en de projectleider is de opdrachtnemer; ieder met z’n eigen verantwoordelijkheid die vanaf het begin duidelijk zijn.

We maken vooraf een projectplan met de beoogde doelen en de gewenste resultaten. Het project delen we op in fasen. We gaan pas naar een volgende fase als we op een vooraf afgesproken beslismoment daartoe het besluit nemen.

In elke fase zijn er 5 factoren te weten: kosten; tijd; organisatie; kwaliteit en informatie/communicatie. Voor elke factor stellen we vooraf normen op die we bewaken en rapporteren.

Wel realiseren we ons dat gedurende het project er inzichten kunnen ontstaan of er ontwikkelingen plaatsvinden die er toe leiden dat we het plan willen aanpassen. We kiezen als opdrachtgever en opdrachtnemer dan ook bewust voor creativiteit.

Kortom: een doel- en resultaatgerichte aanpak bij het realiseren van uw idee.

Neem kontakt met ons op voor een vrijblijvend gesprek. U heeft na afloop een goed beeld wat ik voor u kan betekenen.