Verschillende zaken zijn voor u van belang. Ze hebben te maken met uw ‘leven’; ‘loopbaan’; ‘leren’ en ‘leiding’. Op deze pagina leg ik uit wat ik hiermee bedoel en welke rol ze spelen in de coaching.

 • Leven:
  Bij ‘leven’ denk ik voornamelijk aan de lichamelijke en psychische ofwel geestelijke gezondheid. Ons denken, doen en laten is van invloed op onze gezondheid. Onze gedachten kunnen ons ziek maken; we kunnen er door blokkeren en niet meer goed functioneren in het gezin of op het werk. We kunnen in de ban geraken van angsten en depressies. Relaties kunnen door ons denken verstoord raken.

Tijdens de coaching besteden we veel aandacht aan het ‘denken’. In de coachingssessies laat ik u op verschillende manieren naar uw gedachten en situaties kijken. Over een situatie kunt u namelijk op verschillende manieren denken. Wat een eerste gedachte is, hoeft niet altijd de juiste te zijn. Uw gedachten zijn echter van invloed op uw gedrag. Door op een natuurlijke manier anders te leren denken kunnen veel problemen, angsten, et cetera worden verminderd of zelfs worden weggenomen. We veranderen hierdoor ons ‘doen en laten’.

Laten we echter ons ‘doen en laten’ ook eens van een andere kant bekijken. Goede en gezonde voeding is erg belangrijk. Het is een medicijn voor ons brein. Het kan dus ook ons ‘denken’ beinvloeden. Ook beweging is belangrijk. Door beweging kunt u spanningen verminderen. Ook ontspanningsoefeningen(relaxatie) en aandachtstrainingen kunnen het welbevinden bevorderen. Aan deze aspecten zullen we tijdens de coaching aandacht besteden.

 • Loopbaan:
  Bij loopbaan denken we vaak aan werk. Daarvoor hoeft echter niet altijd een wergevers-/werknemersrelatie te bestaan. Ook het werken in een gezin hoort hier bij. Ook denk ik hierbij aan de schoolloopbaan of studie. Ik vat bij de coaching het begrip loopbaan dus heel breed op. Ook horen hier b.v. vrijwilligerswerk en mantelzorg bij.

Een loopbaan levert een belangrijke bijdrage aan ons welbevinden; aan onze (geestelijke/psychische) gezondheid. In de sessies zullen we dan ook nagaan of er aspecten in de loopbaan zijn, die uw welbevinden blokkeren. Samen kijken we hoe u deze blokkades kunt verwijderen of verkleinen zodat welbevinden en gezondheid toeneemt. Onze loopbaan moet ons vreugde en energie geven. Als u uitsluitend op dit aspect begeleid wil worden, kunt u ook kiezen voor ‘loopbaancoaching’.

 •  Leren:
  Leren in de zin van naar school gaan en een opleiding volgen, kan in de sessies aan de orde komen. Het komt uitgebreid aan bod bij ‘loopbaancoaching’. Echter; tijdens ons leven en in onze loopbaan leren we voortdurend. Vaak onbewust. Tijdens het coachingstraject gaat u van onbewust naar bewust leren. Ik leer u bijvoorbeeld om na te denken over uw eigen handelingen; ook wel reflectie genoemd.

Wat we hiervoor bij ‘leven’ hebben genoemd, is feitelijk een vorm van ‘leren’. U leert tijdens de coaching spanningen in uw lichaam herkennen en u leert ze te verminderen. U leert ook uw aandacht te richten waardoor u bewuster de dingen doet die u moet doen. Daarbij leert u luisteren naar uw emoties en opkomende gedachten. U kunt daarmee op een bepaalde manier omgaan, zodanig dat u meer ontspannen leeft.

 •  Leiding:
  Leiding is voor mij als coach een breed begrip. U mag hierbij denken aan de leidinggevende op uw werk of een docent op school. Tijdens de coaching zal het echter vooral gaan om de vraag hoe ú leiding geeft aan úzelf. We noemen dat ook wel persoonlijk management. Immers, u kunt zaken laten gebeuren, maar soms kunt u ook op een goede manier invloed uitoefenen door gezonde assertiviteit. Tijdens de coaching staan we stil bij uw doen en laten o.a. vanuit de ‘cirkel van betrokkenheid’ en vanuit de ‘cirkel van invloed’.

 Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek en de intake gaan we na aan welke van bovengenoemde aspecten we vooral aandacht moeten besteden. Zo kunnen we gericht met elkaar aan de slag. In de regel zijn minimaal 5 sessies van 3 kwartier nodig. In het begin ontmoeten we elkaar elke week of om de week. Dat kan verderop in het traject met grotere tussenperiodes zijn. Ook is het mogelijk om (vervolg)begeleiding te bieden via e-coaching (per telefoon, Skype, chat of mail). Indien gewenst kan de coaching ook in de avonduren plaatsvinden.

Mijn coaching is geen therapie. Wel maak ik tijdens de coaching gebruik van therapeutische hulpmiddelen/methodes zoals cognitieve gedragstherapie, aandachtstraining, relaxatietraining, etc. Coaching kan dan ook zeker zinvol zijn voor personen die een steun in de rug nodig hebben na b.v. een therapeutisch traject bij een psycholoog of psychiater voor depressie of angststoornissen. De insteek kan ook juist zijn om dergelijke therapie te voorkomen, door tijdig met coaching aan de slag te gaan.

Tijdens de coaching wordt u aan het werk gezet zodat u zelf veranderingen aanbrengt. Als coach stimuleer en inspireer ik u. U krijgt tips, aanbevelingen en oefeningen. Er wordt van u verwacht dat u tussen de sessies actief aan de slag gaat met wat u heeft geleerd. 

 Kosten

Een kennismakingsgesprek duurt 45 minuten en is gratis mits deze kan plaatsvinden in mijn werkruimte in Stavenisse. Indien dit niet mogelijk is, overleggen we met u over alternatieven.

Bij het aangaan van een coachingstraject zijn de kosten per vervolgsessie van 45 minuten €46,– excl. BTW. Voorwaarde is dat de coaching in mijn eigen werkruimte aan huis kan plaatsvinden. Ik beschik over een aparte werkruimte met eigen ingang. De coaching kan ook op een andere locatie worden geboden b.v. op het werk, aan huis of een spreekruimte onderweg. We spreken dan vooraf een apart tarief af.

Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit het opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

Aan privé personen kan korting worden gegeven, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Het is ook mogelijk om gedurende het gehele jaar coaching te ontvangen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, afgestemd op uw persoonlijke wensen en tegen een voordelig tarief.

Voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek kunt u hier een aanvraagformulier invullen.