Consilio (www.consilio.info) heeft DenBraber consultancy en coaching gevraagd om 8 medewerkers van Zorgcentrum Het Anker in Kesteren te testen en te matchen met functieprofielen. Consilio begeleid Het Anker bij een reorganisatie.

Van deze medewerkers is nu helder in beeld wat hun persoonlijk profiel is en over welke competenties ze beschikken. Dat profiel is gematcht met functieprofielen waarmee o.a. duidelijk is wat persoonlijke ontwikkeldoelen zijn, die opgenomen kunnen worden in een ontwikkelingsplan.

Bij de evaluatie van deze opdracht bleek dat de medewerkers zich goed herkenden in de persoonlijke rapportage. Alle betrokkenen waren tevreden over de resultaten en zagen een duidelijke meerwaarde in het inzetten van dit instrument.