Projecten

Vandaag is het test- en matchplatform met een eigen talentpool opgeleverd voor de DB KeukenGroep. Daarmee kunnen de bij de DB KeukenGroep aangesloten keukenzaken de werving en selectie van nieuwe medewerkers op een andere, innovatieve wijze organiseren. Een werkwijze die veel minder tijd kost en dus ook kosten bespaart. Daarnaast kan er veel objectiever geselecteerd worden, waardoor de best passende sollicitant voor een vacature kan worden gevonden. 

Vanaf de vacaturepagina op de website van de keukenzaak kan men rechtstreeks een open sollicitatie indienen of solliciteren op een bestaande vacature. De sollicitant wordt gevraagd om online een 3-tal testen te maken waarmee een persoonlijk profiel ontstaat wat inzicht geeft in de competenties. Ook het aanmaken van het CV, belangstelling, etc. gaat geheel digitaal. Alle sollicitanten komen in een afgeschermde ‘talentpool’.

Op het moment dat een keukenzaak een vacature heeft, wordt het profiel van de vacature gematcht met de in de talentpool aanwezige sollicitanten. De best passende sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek. Met de match krijgen we helder wat het verschil is tussen wat wordt gevraag aan competenties en de mate waarin de sollicitant beschikt over die competenties. Daardoor heeft men al bij een eerste gesprek een veel beter beeld van de sollicitant.  Zelfs de mate van ontwikkelbaarheid van een competentie wordt in beeld gebracht. Ook wordt een beeld verkregen van de prestatiemotivatie ofwel drijfveren van de sollicitant. Tijdens het gesprek kan het gaan over de resultaten van de match. En bij een benoeming kunnen de noodzakelijke ontwikkelpunten reeds bij aanvang van het dienstverband de nodige aandacht krijgen.

Deze aanpak kan teleurstellingen door mismatch behoorlijk minimaliseren. Min of meer kan gezegd worden dat met deze werkwijze de kans behoorlijk toeneemt dat de juiste man/vrouw op de juiste werkplek komt.

Hetzelfde instrument kan na verloop van tijd ook weer worden ingezet bij functioneringsgesprekken en het maken van persoonlijke ontwikkelplannen van de medewerkers. Daarbij is het mogelijk om te te spiegelen ofwel te werken met 360 graden feedback.

Het test- en matchplatform bevat standaard functieprofielen voor vrijwel alle voorkomende beroepen op alle niveau’s. Daarnaast kunnen bedrijfsspecifieke beroepsprofielen worden gemaakt en toegevoegd. Het instrument is dus overal inzetbaar.

Hier kunt u zien hoe e.e.a. is vorm gegeven. Onderaan de pagina treft u de link om te solliciteren waarmee u op het test- en matchplatform komt.

Ook interesse voor deze kostenbesparende en objectieve manier van werven en selecteren? Neem kontakt met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.